REFERENCE

Business centrum ROSSIn

Havlíčkův Brod

Typ zakázky: Administrativní budovy
Investor: ROSS Holding s.r.o.
Termín realizace: 01.1997/12.2012
Cena: 3,86 mil. Kč/rok

1100_0100bc.jpgDům byl postaven roku 1927. Původně nesl název „Rolnický dům“ (později též „Dům 5. května“), byl koncipován jako převážně administrativní budova s využitím kanceláří pro úřady. Postupem času objekt střídal uživatele a chátral. V roce 1997 nabídlo Město Havlíčkův Brod dům k prodeji formou veřejné dražby. Té se zúčastnila firma ROSS Holding s.r.o. a dům v dubnu 1997 zakoupila. Dům byl přejmenován na „Business centrum ROSSIn“ a byl komplexně zrekonstruován v duchu záměru na provozování objektu jako moderního polyfunkčního domu s veškerým servisem.

Pilotní část zakázky tvoří pronájem prodejních a jiných nebytových (především kancelářských) prostor, další pak pronájem bytů a ubytovací zařízení. Některé bytové jednotky v domě byly prodány do osobního vlastnictví uživatelů. V objektu je umístěna také restaurace.

Na pronájmy nebytových prostor úzce navazují služby typu facilities pro firmy sídlící v domě ROSSIn či využívající zdejší kanceláře a jiné nebytové prostory a pronajaté prodejny – dodávky médií, úklid, služby telefonní ústředny, internet, kopírovací centrum, služby školícího zařízení apod.

1200_0100bc2.jpgDům komplexně provozujeme, provádíme jeho technickou i administrativní správu včetně zajišťování souvisejících obchodních, právních a dalších záležitostí.

Atraktivita domu ROSSIn vzroste po realizaci záměru Města Havlíčkův Brod přemístit do jeho sousedství autobusové nádraží a ve spojení s nádražím vytvořit moderní terminál integrované veřejné dopravy.

V roce 2004 proběhla nákladná celková rekonstrukce prostor restaurace. Restaurace je nyní provozována novým nájemcem, splňuje ze stavebního hlediska i z pohledu vybavení všechny náležitosti podle právních předpisů a norem a plně uspokojuje všechna očekávání klientů.

V roce 2004 byla také dokončena přístavba k polyfunkčnímu domu Business centrum ROSSIn. Tím byl objekt dokončen do půdorysu předpokládaného již původním stavitelem. Vzniklo celkem 10 nových bytových jednotek určených k prodeji do osobního vlastnictví uživatelů a jeden nájemní nebytový prostor v přízemí.